اگه نباشم بهتره؟؟؟

آخه اينجا که کسی نيست محاکمه اش کنم؟

- خب...پس خودت رو محاکمه کن.اين کار سخت تر هم هست.محاکمه کردن خود به مراتب از محاکمه کردن  ديگران سخت تر ه.اگه تونستی در مورد خودت قضاوت صحيحی کنی اونوقت  يک فرزانه ی تمام عياری

------------------

فقط خودم ناراحت شدم ولی  نتونستم با اين کار حتی کمی از ناراحتيهای تو رو کم کنم .

خود خواهی روح رو فاسد می کنه ...بوی گندی هم مي ده

/ 0 نظر / 4 بازدید