و من به زودی شروع 25امین سال زندگیم را تجربه خواهم کرد در حالیکه ...
نیاز به  استقلال در جنبه های مختلف  بدجوری قلقلکم میده!!!!
من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه بر میخیزند...

/ 0 نظر / 10 بازدید