# وبلاگ
امروز توی شرکت روز جهانی گل رو بهمون تبريک گفتن. کار جالبی بود! راستی روز جهانی گل بر شما هم مبارک
/ 0 نظر / 0 بازدید
اُه  اُه اُه.... اَ ا َااااا............. آ آ آ يييييييييييييی..... يه چی شنيدم که تا اون ته ته جيگرمو سوخت.. اوووووف آتيش نشانيييييييييييی ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
دوستان فارغ التحصيل سال ۸۴! فردا جشن فارغ التحصيلی فراموش نشه ها! کی بود؟ ۱۶-۱۸:۳۰ انگار٬ درسته؟
/ 0 نظر / 0 بازدید