مچ گيری

آقا امروز مچ این چینی ها رو گرفتم! ساعت حدود یک و نیم ظهر بود که احساس کردم خدایا جقدر اینجا ساکته! به خودم گفتم برم از این همکار یا رئیس گرامی هر کدومشون بیکارن یه مشت سوال بپرسم تا دق نکردم. جلوی اتاقشون که رسیدم دیدم بله٬ جناب همکار عزیز تکیه دادن به صندلی و با یه ژست خاصی هم غرق خواب هستن!!! بلافاصله برگشتم. جالب اینه که رئیس عزیز هم توی همون اتاقه. دو حالت وجود داشت. یکی اینکه رئیس عزیز هم خودش خوابه! دومی اینکه اون بیداره ولی این قضیه خوابیدن واسش کاملا عادیه و باعث نشده که جناب همکار به خودش فشار بیاره و بیدار بمونه!!! یه نیم ساعتی اندر کف این موضوع بودم که دیدم بغل دستی عزیز که سر میزش نبود و نمی دونستم کجا رفته٬ از توی همون اتاق اومد بیرون در حالیکه داشت چشمهای قرمزش رو حسابی می مالوند و خمیازه می کشید!!!!!!!!! وقتی منشیمون اومد و این قضیه رو براش گفتم اصلا براش عجیب نبود چون می گفت اینا همشون عادت دارن به اینکار! بعد از ناهار خوابشون می بره!!!!!!!! خلاصه که من از همین تریبون اعلام می کنم که این چینی ها اونجوریا که من گفتم هم کار نمی کنن!!!! هروقت خسته می شن می خوابن!!!!! آخ که چقدر احساس می کنم در گمراهی بودم. این تنبل ها اصلا هم از صبح تا شب کار نمی کنن!!!

/ 0 نظر / 24 بازدید