تحمل دیدن ناراحتی ادما بخصوص اطرافینم رُ ندارم

برا همین ممکن برم تا  اصلا نبینمشون...یا  باهاشون  حرف نزنم...

....................

دارم با سرنوشتم می جنگم...یک سال ...

۱- حتی اگه بازنده باشم مهم نیست ، مهم اینه جنگیدم

۲-حماقت !! بهتر بود می پذیرفتم تا همه چیز روند زمانی خودش رُ طی کنه ...

/ 0 نظر / 6 بازدید