امروز٬ اولین روز کاری رو در شرکت جدید شروع کردم. همیشه اولین روز ها یه کم سخته ولی امروز فهمیدم که با اولین روزی که وارد شرکت قبلی شدم زمین تا آسمون فرق کردم. یه پیشرفت محسوس در روابط عمومی و میزان قلبه بر خجالت! در این راستا٬ اینجانب به خودم تبریک عرض می کنم. باشد که در شرکت های بعدی از فرط پررویی بندازندم بیرون!

/ 0 نظر / 11 بازدید