وقتی اعصابت کاملا بهم ريخته يا غمگينی يا حال و حوصله نداری يا يه مرضيت هست٬ اصلا نگران نباش! پيشنهاد می کنم يه نفر(و يا چند نفر!) رو پيدا کنی و بشينين با هم غيبت يه آدمی رو بکنين! فرقی نمی کنه اون آدم کيه و اينکه هيچ ربطی به آشفتگی ذهنيت نداره! مهم اينه که خودت رو خالی کنی و تا می تونی غيبت کنی٬ طرف رو ضايع کنی و حالش رو ببری!!!!! جواب می ده٬ باور کن!

/ 0 نظر / 10 بازدید