وای خدایا!!! تا حالا کسی نتونسته بود اینجور من رو سر کار بذاره. از شیطنت و زرنگیت خوشم اومد اما از چولومبگی خودم لجم گرفته!!!02.gif

 اصلا تلافیش رو سرت در میارم. از حالا هم می گم خودتو آماده کنی . 16.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید