واو! باورتون می شه که استفان هاوکینگ داره میاد ایران؟! از وقتی که شنیدم هنوز باورم نشده و قضیه واسم جا نیفتاده. فکرش رو بکنین...! چقدر دلم می خواد یه جوری بشه که بتونم از نزدیک ببینمش. این آدم انتهای نبوغ٬ اراده و امیده! من همیشه تو کف این آدم بودم و همچنان هستم و...

/ 0 نظر / 12 بازدید