داشتم فکرمی کردم چرا ۱ دقیقه همش ۶۰ ثانیه است...چرا یه ساعت همش ۶۰ دقیقست...چرا یه روز همش ۲۴ ساعته...چرا یه هفته فقط ۷ روزه ....چرا یه ماه فقط ۴ هفته است ! این یکی دیگه خیلی کمه!!! ...چرا یه سال ۱۲ ماهِ ! چرا من فقط یه سال وقت دارم ...

.........................

چرا این همه اتفاق با هم برا خودم پیش میارم ...تا با این وقت کم ...از ۲۴ ساعت ۴۸ ساعت خواب باشم...۷ روزه هفته رو ۸ روزش به فکر مزخرف به پره !! سالی به ۱۲ ماه هم که ...

/ 0 نظر / 7 بازدید