يلدا

هر چه از روشنی و سرخی داریم٬ برداریم

در کنار هم بنشینیم و بگذاریم که دوستی ها

سدی باشند در برابر تاریکی ها

بنشینیم و شاد باشیم و بگوئیم و بخندیم

و بگذاریم هر چه تاریکی است

هر چه سرما و خستگی است

تا سحر از وجودمان رخت بر بندد

تا صبح٬ شب یلدا را پاس بداریم.

تا صبح راهی دراز است...

/ 0 نظر / 6 بازدید