توجه توجه

اين يه خواهش جديه!خيلی سريع احتياج به يک پزشک خبره در کارش دارم.خيلی سريع.کار زيادی ازش نمی خوام.فقط يه چند سالی از حافظم رو می خوام که پاک کنه.چمی دونم ديگه يه جوری اين چند سال رو بپيچونه .کسی رو می شناسيد؟اين خيلی جديه ها.پول خوبی هم می دم.اگه می شناسيد خبر بديد.يه گزينه ديگه ای هم هست اگه کسی رو پيدا نکردم که اين کار رو بکنه دنبال کسی می گردم که قبول کنه يه تصادف کوچولو باهام بکنه يه جوری که کار دکتره هم راحت بشه.يه فراموشی کوچولو...کسی پايه هست تو اين کار کمک کنه؟قول می دم اسمتون فاش نشه و پول خوبی هم بگيرين!اگه کسی حاضره خبرم کنه...

/ 0 نظر / 3 بازدید