خوب در راستای پست قبلی خوشبختانه انگار تجمع دانشجویان در وزارت علوم کارساز بوده و قضیه کلا منتفی شد و از این به بعد پسرها برای درس خوندن در کشورهای ذکر شده مشکل جدیدی ندارند.

/ 0 نظر / 6 بازدید