آنجایی که می توان آزاد بود٬ رها... آنجا که تا چشم کار می کند بی کرانگی ست... آنجا که غروب خورشید را لمس می کنی٬ آنجا که می توانی دستهایت را دراز کنی و هر چه می خواهی برای دلت ستاره بچینی... آنجا که می توانی غم عالم را فراموش کنی و به باد بسپاری... آنجا که آزادانه نفس می کشی... و مهم آنکه دست یافتنیست... آنجا کویر است... کویری در دل کشورت ایران.

/ 0 نظر / 14 بازدید