يک اتفاق معمولی

من یک مرد معمولی هستم

تو هم یک زن معمولی هستی

و ما هر دو نیاز های معمولی داریم

نیاز به آب و غذا

کمی هوا

و این که با هم باشیم

و همدیگر را دوست داشته باشیم

و این که خیلی معمولی

بمیریم...

پس چرا سعی می کنی همه چیز را اینقدر سخت بگیری عزیزم؟

وقتی که زندگی

تا این حد معمولی است

پس بدترین چیزی که می تواند برای من و تو اتفاق بیفتد

                                                                چیزی نیست

                                                                                به جز

                                                                                   یک اتفاق معمولی!...

                                                                                   «شل سیلوراستاین»

/ 0 نظر / 10 بازدید