قاصدک٬ هان!

                   چه خبر آوردی؟

از کجا

                   وز که خبر آوردی؟

خوش خبر باشی، اما

                              اما٬

گرد بام و در من

                        بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا

نه ز یاری

             نه ز دیار و دیاری

                                    باری،

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

برو آنجا که تو را منتظرند

قاصدک در دل من

                        همه کورند و کرند...

/ 0 نظر / 5 بازدید