«صدای آب» همیشه من رو آروم کرده. یه حس آرامش بی نظیری بهم می ده. توی شرکتمون یه آبنمای خیلی بزرگ هست که وقتی روشنه رسما! صدای رودخونه می ده. روزهایی که روشنش می کنن من حتما چند دقیقه ای می رم پنجره پاسیو رو باز می کنم و به صدای آب گوش می دم. همیشه موقعیت پیش نمیاد که بشه آدم بره لب رودخونه. آب نما رو همیشه به همین دلیل دوست داشتم چون جایگزین خوبیه واسه لحظه های دلتنگی. دلم می خواد یه خونه ای داشته باشم کنار رودخونه که هر روز صبح با صدای آب از خواب بلند شم... با صدای آرامش... با صدای زندگی...

/ 0 نظر / 8 بازدید