از عبارت «چقدر تو مظلومی!» اونم با لحنی که یعنی خودت رو جمع کن ، کم خودت رو لووووس کن، چقد ناز نازی، اه حالم بهم خورد با این لحن حرف زدنت، هیچ می دونی چند سالته مثل بچه ها رفتار می کنی و ...  متنفرم!!!!

نخند! باور کن وقتی این جمله رو می شنوم تمام این معانی به اضافه چند تای دیگه که نگفتم  برام تداعی می شه!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید