ای چشم من گريان نباش

اين گونه اشک افشان نباش

         در گردش گيتی ،رسد روزی ٬به پايان هر غمی

دست نگار ما، داغ دل را ،گذارد مرحمی

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤