نه نه نه !!!اين تقلب ِ‌ !!!يه وقت گول می خورم!

آهای قشنگ ، رفتی پشتِ ذره بين !!! خسته نمی شی انقد اينو رو کولوت همه جا می بری؟خيلی بزرگ به نظر می رسی ! ولی می دونم اگه نزديک ،نزديکِ نزديک ، اون ور ِ اين لعنتی بيام خيلی کوچولويی

فقط بپا يه وقت جلوی خورشيد خانوم نريا!

سوسک می شی

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٤