نصف ليوانت پر ِ يا نصف ليوانت خالی ؟!!!

آها اينم بگم...اينکه اين چیزی که به نظر ما مياد ربط زيادی به اون چيزی که واقعا هست نداره  می تونه

        هم در دسر ساز

        هم خوشحال کننده

 باشه .اين ديگه بسته به هنر تو داره !!!

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ امرداد ،۱۳۸٤