تجربه ی ۵ ساله ی چند تا ۷۹ ای می گه که

هيچ چيز دليل بر هيچ چیز نميشه

يه قانونه ساده و جهان شمول .ممــــــ...خب ...حداقل ميشه با اطمينان گفت خواجه نصير شمول که هست.

ديگه بچه محل های سيد خندان که می دونن

ممــــــــ...بذار يه مثال بزنم برات...

-------------------------

۱-

اين که کسی به نظر ِ ما ناراحت مياد دليل بر اين نيست که واقعا ناراحتِ

اين که کسی به نظر ِ ما ناراحت مياد دليل بر اين نيست که خوشحالِ

اين که کسی به نظر ِ ماخوشحالِ مياد دليل بر اين نيست که واقعا خوشحالِ

اين که کسی به نظر ِ ما خوشحالِ مياد دليل بر اين نيست که  ناراحتِ

۲-اين صفت ميتونه

            ظاهر ِ‌ خوب يا بد . ظاهر ِ‌ احساساتی يا بی احساس .ظاهر ِ‌ خرخون يا     باهوش .ظاهر ِ‌ عاقل يا احمق و حتی (جديدا فهميديم که ) ظاهر ِ‌ از خودراضی يا دلسوز ...باشه

۳ -ممـــــــ....خودت يه کم فکر کن .می شه ثبتش کرد؟نه؟    

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ امرداد ،۱۳۸٤