اين هم به سفارش تو با صدای داريوش!!:

 

”گفتی از عشقم حذر کن

چه بد کردم نکردم

یادمو از سر به در کن

چه بد کردم نکردم

 

روز اول گفته بودی

ولی از تو نشنیدم

توی آینه دیروز

کاشکی فردا رو می دیدم

 

با تو عشق آمد و گم شد

هر چه بود زیر و زبر شد

لحظه ها خالی و خسته

زندگی بیهوده تر شد

 

گفتی از عشقم حذر کن

چه بد کردم نکردم

فکر آزار و خطر کن

چه بد کردم نکردم

 

عشق اولین تو بودی

با تو من عشق و شناختم

ای تو عشق آخرینم

رفتی و دردو شناختم

 

با تو من عشق و شناختم

با تو من زندگی ساختم

از کسی گلایه ای نیست

اگه باختم،به تو باختم

 

گفتی از عشقم حذر کن

چه بد کردم نکردم

عشقمو از سر به در کن

چه بد کردم نکردم

 

هر کسی پس از تو آمد

خلوت منو به هم زد

تو رو باز به یادم آورد

اگه از عاطفه دم زد

 

هر کسی پس از تو آمد

خلوت منو به هم زد

سرنوشت من نبوده

سرنوشتی که رقم زد

 

روز اول گفته بودی

ولی از تو نشنیدم

توی آینه دیروز

کاشکی فردا رو می دیدم

 

با تو عشق آمد و گم شد

هر چه بود زیر و زبر شد

لحظه ها خالی و خسته

زندگی بیهوده تر شد

 

گفتی از عشقم حذر کن

چه بد کردم نکردم

فکر آزار و خطر کن

چه بد کردم نکردم“

 

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٤