فاصله

گفتی که مرا دوست نداری گله ای نيست

بين من و عشق تو ولی فاصله ای نيست

 

گفتم که کمی صبر کن و گوش به من کن

گفتی که نه بايد بروم حوصله ای نيست

 

پرواز عجب عادت خوبيست ولی حيف

تو رفتی و ديگر اثر از چلچله ای نيست

 

گفتی که کمی فکر خودم باشم و آنوقت

جز عشق تو در خاطر من مشغله ای نيست

 

رفتی تو خدا پشت و پناهت به سلامت

بگذار بسوزد دل من مسئله ای نيست

 

”مثل هيچ کس“

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٤