کمک

کمکککککککککککککککککککککککککککک.ما امشب فهميديم که اوضاع بدتر از چيزيه که فکر می کرديم.کمککککککککککککککککککککککککککککککک!

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٤