خيلی سخته...

خيلی سخته چيزی رو که تا ديشب بود يادگاری

صبح بلند شی و ببينی که ديگه دوسش نداری

 

خيلی سخته که نباشه هيچ جايی برای آشتی

بی وفا شه اون کسی که جونتو واسش گذاشتی

 

خيلی سخته تو زمستون غم بشينه توی برفا

می سوزونه گاهی قلب و زهر تلخ بعضی حرفا

 

خيلی سخته اون کسی که اومد و کردت ديوونه

هوساش وقتی تموم شد بگه پيشت نمی مونه

 

خيلی سخته اگر عمر جادوی حرفت تموم شه

نکنه چيزی که ريختی پای عشق اون حروم شه

 

خی سخته اون کسی که گفت واسه چشات می ميره

بره و ديگه سراغی از تو و چشات نگيره

 

خيلی سخته تا يه روزی حرفای اون باورت شه

نکنه يه روز ندامت راه تلخ آخرت شه

 

خيلی سخته که عزيزی يه شب عازم سفر شه

تازه فردای همون روز دوست عاشقش خبر شه

 

خيلی سخته بی بهونه ميوه های کال و چيدن

به خدا کم غصه ای نيست چند روزی تو رو نديدن

 

خيلی سخته که دلی رو با نگات دزديده باشی

وسط راه اما از عشق يه کمی ترسيده باشی

 

خيلی سخته که بدونه واسه چيزی نگرانی

از خودت می پرسی يعنی می شه اون بره زمانی؟

 

خيلی سخته توی پاييز با غريبی آشنا شی

اما وقتی که بهار شد يه جوری ازش جدا شی

 

خيلی سخته يه غريبه به دلت يه وقت بشينه

بعد به اون بگی که چشمات نمی خواد اون و ببينه

 

خيلی سخته که ببينيش توی يک فصل طلايی

کاش مجازات بدی داشت توی قانون بی وفايی

 

خيلی سخته که ببينی کسی عاشقيش دروغه

چقدر از گريه اون شب چشم تو سرش شلوغه

 

خيلی سخته و قشنگه آشنايی زير بارون

اگه چتر نداشته باشن توی دستا هردوتاشون

 

خيلی سخته تا هميشه پای وعده ها نشستن

چقدر قشنگه اما واسهء کسی شکستن

 

خيلی سخته واسه اون بشکنه يه روز غرورت

اون نخواد ولی بمونه هميشه سنگ صبورت

 

خيلی سخته بودن تو واسهء اون بشه عادت

ديگه بوسيدن دستات واسه اون نشه عبادت

 

خيلی سخته چشمای تو واسهء اون کسی خيسه

که پيام داده يه عمره واسه تو نمی نويسه

 

خيلی سخته که دل تو نکنه قصد تلافی

تا که بين دو پرستو نباشه هيچ اختلافی

 

خيلی سخته اونکه ديروز تو واسش يه دنيا بودی

از يادش رفته که واسش تو تموم دنيا بودی

 

خيلی سخته بری يک شب واسه چيدن ستاره

ولی تا رسيدی اونجا ببينی روز شد دوباره

 

خيلی سخته که من و تو هميشه با هم بمونيم

اونقد عاشق که ندونن ديوونه کدوممونيم.

 

”مثل هيچ کس“

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٤