به ياد سيمين دانشور

گريه نکن خواهرم . در باغچه ات درختی خواهد روييد و بسيار درختان در شهرت و باد پيغام آنها را به هم می رساند و درختان از باد می پرسند در راه که می آمدی سحر را نديدی؟؟؟

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٤