گردو دوست می دارم

به گرديه زمينی که روش ايستادم ايمان آوردم...يه گردوی چاق و خوشمزه

انقدر کوچيکم که بعضی وقتيا زير پام رو نگاه که می کنم شک می کنم که واقعاً اين گرده؟؟؟ولی مشکل از کوچيکيه منه که تخت ميبينمش!بايد بزرگ بود...

اين بعضی ها رو خوشحال می کنه بعضی رو ناراحت!!!

ولی مطمئن باش می چرخه و يه روزی يه جوری يه جايی ...به تو هم ثابت می شه...

 

يه جور زندگی کن که از گرديش نترسی...از چرخشش...

يه جور که هرچی چرخيد تو ...

تو چی؟؟؟خود دانی

  
نویسنده : م____________ا (خوب و بد درهم ِ ) ; ساعت ۳:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٤